Elektrische spierstimulatie als totale lichaamstraining

Gepubliceerd op 27 januari 2019 14:44

Doel van de studie

Het doel van dit artikel was om te ontdekken of in een veldtest positieve veranderingen met
betrekking tot kracht, antropometrie, lichaamsgewaarwording, stemming, factoren voor de
algemene gezondheid, rugpijn en incontinentie kunnen worden gerealiseerd door het
gebruik van elektrisch gestimuleerde totale lichaamstraining

Methodologie

In vier fitnesscentra werden 134 vrijwillige proefpersonen (102 vrouwen en 32 mannen) van
gemiddeld 42,5 jaar oud onderzocht, getest en vergeleken met een controlegroep (n = 10)
en voorafgaand aan en zes weken na de training onderzocht op basis van leeftijd en
geslacht. Dit betrof de bepaling van de maximale kracht, uithoudingsvermogen,
lichaamsgewicht, vetpercentage, omvang, frequentie en de intensiteit van de rug- en
incontinentieklachten, alsmede van de algemene klachtensituatie, stemming, vitaliteit,
lichaamsstabiliteit en lichaamsvorm.
De 12 trainingsessies werden twee keer per week uitgevoerd met de volgende
trainingparameters: pulsduur / interval 4 s / 4 s, 85 Hz, rechthoekige pulsen, pulsbreedte 350
s. Een training van ongeveer 25 minuten met statische oefeningen volgde op een
gewenningsperiode van in totaal 10-15 minuten. De training werd afgesloten met een vijf
minuten durend ontspanningsprogramma (pulsduur 1 s, pulsinterval 1 s, 100 Hz,
rechthoekige pulsen, pulsbreedte 150 s).

Resultaten

Bij 82,3% verminderde de rugpijn, 29,9% was na afloop vrij van symptomen. 40,3% klaagde
vooraf over chronische pijn en 9,3% na afloop. 75,8% zag verbetering van de incontinentie,
en 33,3% was na afloop vrij van symptomen. Het aantal medische aandoeningen was sterk
verminderd (ongeveer 50%). Maximale kracht steeg 12,2%, en spieruithoudingsvermogen
69,3%. Vrouwen profiteerden in een grotere mate dan de mannen (13,6% versus 7,3%). 18
personen beëindigden de training voortijdig. Er werden geen veranderingen geconstateerd
in de controlegroep.
Lichaamsgewicht en BMI bleven nagenoeg gelijk. Het percentage daalde 1,4% in de
trainingsgroep, maar steeg 6,7% in de controlegroep. De jongere personen die de training
ondergingen verloren meer gewicht dan de oudere; er kwamen geen andere geslachts- of
gewichtgerelateerde variaties naar voren. Onder de vrouwen in de training nam de omvang
aanzienlijk af op de borst (-0,7 cm), dij (-0,4 cm), taille (-1,4 cm) en heupen (-1,1 cm). Onder
de mannen nam de taille af (-1,1 cm) met een gelijktijdige groei van de bovenarm (+1,5 cm),
borst (+1,2 cm) en dij (+0,3 cm). De controle groep toonde geen verbetering, en bij hen
namen taille en heupen in omvang toe gedurende dezelfde periode.
Lichaamsgevoel verbeterde, waarbij 83,0% minder spanning vertoonde, 89,1% meer
stabiliteit, en 83,8% betere prestaties. 86,8% zag positieve effecten in het figuur. 90,0% van

de deelnemers ervoeren de training als positief. Hoge intensiteiten gaven meer significante
verbeteringen voor patiënten met klachten, maar daarbij kwam meer spierpijn voor.

Conclusie

Whole body EMS-training vormt een overtuigende methode om vaak voorkomende rug- en
incontinentieklachten te verminderen. De toename van kracht komt overeen met wat men
ervaart bij conventionele krachttraining en is in sommige opzichten zelfs superieur. Het feit
dat figuur en gemoedstoestand verbeteren is aantrekkelijk voor mannen en vrouwen van
alle leeftijden. Dus is whole body EMS een effectieve vorm van trainen en aantrekkelijk voor
een breed spectrum aan doelgroepen.

BRON: (VATTER, J., Universiteit van Bayreuth, 2003; publicatie AVM Verlag, München 2010).


«