EMS-training op de lichaamssamenstelling

Gepubliceerd op 27 januari 2019 14:36

Doel van de studie

Sarcopenie en (abdominale) vetzucht zijn nauw verbonden met sterfte, het voorkomen van
verschillende chronische ziektes en zwakheid bij ouderen. Het doel van deze studie was om
te bepalen in welke mate whole body electromyostimulatie training (WB-EMS) de
lichaamssamenstelling en risicofactoren voor hart- en vaatstelsel kan beïnvloeden bij oudere
mannen met een metabool syndroom.

EMS training Miha BodyTec

Methodologie

Naar willekeur werden in totaal 28 mannen met een metabool syndroom volgens IDF (69,4 ±
2,8 jaar) uit de omgeving van Erlangen toegewezen aan een controlegroep (CG: n = 14) of
een WB-EMS groep (n = 14). De 14 weken durende WB-EMS training bestond uit een 30
minuten durend programma voor uithoudingsvermogen en kracht waarbij om de 5 dagen
EMS werd toegepast. Parallel daaraan onderging de controlegroep whole body vibration
training gericht op "het verhogen van de flexibiliteit en het welzijn." De abdominale en
totale vetmassa van het gehele lichaam, evenals de spiermassa van de armen en benen
(ASMM) werden geselecteerd als primaire eindpunten. Secundaire eindpunten waren de
parameters van het metabool syndroom volgens IDF (tailleomtrek, glucose, triglyceriden,
HDL-cholesterol, systolische en diastolische bloeddruk).

Resultaten

Bij een hoog resultaat (ES: d`= 1,33) vertoont de verandering in de abdominale vetmassa
significante verschillen (p = 0,004) tussen WB-EMS en CG (-252 ± 196 g, p = 0,001 vs -34 ±
103 g, p = 0. 330). Parallel hieraan verminderde het totale lichaamsvet met -1,350 ± 876 g (p
= 0,001) in de WB-EMS groep en -291 ± 850 g (p = 0,307) in de CG (verschil: p = 0,008, ES: d`=
1,23). De ASMM toonde significante verschillen (p = 0,024, ES: `d = 0,97) tussen de EMS
groep en whole body vibration controlegroep (249 ± 444 g, p = 0,066 vs -298 ± 638 g, p =
0,173). Met uitzondering van een significant verschil tussen de groepen (p = 0,023, ES: d `=
1.10) voor de tailleomtrek (EMS: -5,2 ± 1,8 cm, p = 0.001 vs CG: -3,3 ± 2,9 cm, p = 0,006),
waren geen verdere effecten te zien op de parameters van het metabool syndroom (zie
boven).

Conclusie

Bij een laag trainingsvolume (ongeveer 45 minuten/week) en een korte interventieperiode
(14 weken), vertoont whole body EMS training significante effecten op de
lichaamssamenstelling van ouderen. WB-EMS dus kan een goed alternatief zijn voor een
conventioneel trainingsprogramma voor mensen met een verlaagde hart- en orthopedische
capaciteit.

BRON: (KEMMLER, W. / BIRLAUF, A. / VON STENGEL, S., Erlangen-Nürnberg Universiteit 2009).


«   »